Riktigt Bra Human Resources när det behövs.

Anställa

Att anställa är inte bara rekrytering och urval, det handlar om arbetsgivarvarumärke, personbedömning och att kunna välkomna en nyanställd på ett bra sätt.

Utveckla

Organisationsförändringar, målstyrning, utvecklingssamtal. Det är exempel på vad som påverkar medarbetare och utvecklingen av en verksamhet.

Avveckla

Hur hanterar man uppsägningar, misskötsamhet och nedskärningar på ett bra sätt i enlighet med arbetsmarknadens lagar och avtal?

Ring oss direkt för hjälp och råd: 010-20 99 200

eller via mail genom att klicka på knappen nedan.

Kontakta oss!
  • "Jag behöver bara stöd i perioder. HR On Demand har en bra ekonomisk lösning för mig" - Vibeke Scharffenberg, Fossil Sweden
  • ”Att använda HR On Demand är mer personligt än att använda våra andra leverantörer” - Cecilia Pehrson, Eklandia Fastigheter
  • ”Snabbt och effektivt, en riktigt bra service från kompetenta och trevliga människor” - Vibeke Scharffenberg, Fossil Sweden
  • ”Vi är extremt nöjda med HR On Demands leverans” - Fredrik Wester, Isolda
  • "HR On Demand är en flexibel och personbaserad HR-resurs som vi använder vid behov" - Michael Blaxland, Reseguiden
  • ”Till små bolag utan egen HR säger jag: Koppla in HR On Demand innan det är för sent” - Cecilia Karlsson, Icomera

Senaste nytt