Riktigt Bra Human Resources när det behövs.

Anställa

Att anställa är inte bara rekrytering och urval, det handlar om arbetsgivarvarumärke, personbedömning och att kunna välkomna en nyanställd på ett bra sätt.

Utveckla

Organisationsförändringar, målstyrning, utvecklingssamtal. Det är exempel på vad som påverkar medarbetare och utvecklingen av en verksamhet.

Avveckla

Hur hanterar man uppsägningar, misskötsamhet och nedskärningar på ett bra sätt i enlighet med arbetsmarknadens lagar och avtal?

Ring oss direkt för hjälp och råd: 010-20 99 200

eller via mail genom att klicka på knappen nedan.

Kontakta oss!
  • ”HR On Demand analyserar läget innan man sätter igång – gör saker i rätt ordning” - Markus Oddestad, Hotell Royal
  • "Vårt långa samarbete har lönat sig. Det har inneburit både en riskminimering och en tidsbesparing för oss" - Mattias Andersson, Acorn
  • "HR On Demand har hjälpt oss att styra upp rekryteringsprocessen.  Vi har inte bara tur med våra rekryteringar längre - det tjänar vi pengar på" - Christine Essman Hede, TTS Port Equipment
  • "Jag behöver bara stöd i perioder. HR On Demand har en bra ekonomisk lösning för mig" - Vibeke Scharffenberg, Fossil Sweden
  • "HR On Demand passar väldigt bra för det mindre företaget som är osäkra i sin HR-roll" - Christine Essman Hede, TTS Port Equipment
  • ”Utbildningarna ger ett fantastiskt nätverk. Det är mycket bra att få bolla med andra i samma situation. Jag tänker ofta på vad jag lärde mig där och jag fick med mig massor. Ett bra upplägg, professionellt utfört som kändes väl genomarbetat” - Cecilia Karlsson, Icomera

Senaste nytt