Riktigt Bra Human Resources när det behövs.

Anställa

Att anställa är inte bara rekrytering och urval, det handlar om arbetsgivarvarumärke, personbedömning och att kunna välkomna en nyanställd på ett bra sätt.

Utveckla

Organisationsförändringar, målstyrning, utvecklingssamtal. Det är exempel på vad som påverkar medarbetare och utvecklingen av en verksamhet.

Avveckla

Hur hanterar man uppsägningar, misskötsamhet och nedskärningar på ett bra sätt i enlighet med arbetsmarknadens lagar och avtal?

Ring oss direkt för hjälp och råd: 010-20 99 200

eller via mail genom att klicka på knappen nedan.

Kontakta oss!
  • "Vårt långa samarbete har lönat sig. Det har inneburit både en riskminimering och en tidsbesparing för oss" - Mattias Andersson, Acorn
  • "HR On Demand är perfekt om man inte själv klarar att ha både bredd och spets inom HR och dessutom koll på allt som händer inom HR" - Annika Nyberg, Cityflygplatsen
  • ”HR On Demand analyserar läget innan man sätter igång – gör saker i rätt ordning” - Markus Oddestad, Hotell Royal
  • "Jag har uppskattat att ha en konsult med personligt och genuint engagemang för vår verksamhet och för HR" - Emma Hansson, Svitzer
  • "Vår personal blir coachad och vågar lite mer i sin roll. Vi får verktyg i vårt arbete" - Ingrid Karlsson, Chalmers
  • "HR On Demand passar väldigt bra för det mindre företaget som är osäkra i sin HR-roll" - Christine Essman Hede, TTS Port Equipment

Senaste nytt