Riktigt Bra Human Resources när det behövs.

Anställa

Att anställa är inte bara rekrytering och urval, det handlar om arbetsgivarvarumärke, personbedömning och att kunna välkomna en nyanställd på ett bra sätt.

Utveckla

Organisationsförändringar, målstyrning, utvecklingssamtal. Det är exempel på vad som påverkar medarbetare och utvecklingen av en verksamhet.

Avveckla

Hur hanterar man uppsägningar, misskötsamhet och nedskärningar på ett bra sätt i enlighet med arbetsmarknadens lagar och avtal?

Ring oss direkt för hjälp och råd: 010-20 99 200

eller via mail genom att klicka på knappen nedan.

Kontakta oss!
  • "HR On Demand är ett kompetent gäng som har bra koll på HR-frågor och ett smart upplägg" - Magnus Andersson, Acorn
  • ”HR On Demand analyserar läget innan man sätter igång – gör saker i rätt ordning” - Markus Oddestad, Hotell Royal
  • "Utbildningarna är toppen för våra chefer. Pålästa föreläsare och en bra pedagogik med många verklighetsanknutna och anpassade case" - Cecilia Pehrson, Eklandia Fastigheter
  • "Det är en trygghet för oss att ha en relation med HR On Demand i form av ett lagom stort avtal. Då kan vi jobba både akut och förebyggande" - Peter Gustavsson, KTC
  • ”HR On Demand är duktiga på att ta de akuta och lite tuffa bitarna” - Peter Gustavsson, KTC
  • ”Röriga organisationer med chefer som jobbar för mycket behöver HR On Demand” - Markus Oddestad, Hotell Royal

Senaste nytt